ทำบุญเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

ก่อนเปิดใช้เบอร์

ควรปฏิบัติดังนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคล เบอร์มือถือสามารถเปลี่ยนได้ หากท่านเปลี่ยนแล้วดีขึ้น ทำไมถึงจะไม่เปลี่ยน แต่ท่านต้องสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มด้วย ถึงจะมีผลในทางที่ดี

ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวผู้ใช้

1. เช้าของวันที่จะเปลี่ยนมาใช้เบอร์รับโชค ให้ไหว้พระ หรือตักบาตร หรือทำบุญอะไรก็ได้ แล้วตั้งจิตขอพรให้เบอร์ใหม่ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น พบเจอแต่สิ่งที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
2. หลังจากทำบุญแล้วเอาซิมใหม่ใส่และเปิดเครื่อง ให้ใช้เบอร์มือถือเบอร์นี้ๆ โทรหาใครซักคน และพูดคุยกันซักพัก เพื่อเป็นการกระตุ้นตัวเบอร์ ส่วนใหญ่แล้ว จะแนะนำให้โทรหาพ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณเป็นอันดับแรกเพื่อขอพรจากท่าน เพราะพรจากพ่อแม่ หรือผู้มีพระคุณเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด ครับ
3. หลังจากเปิดใช้เบอร์รับโชค ต้องรับประทาน "อาหารเจหรือมังสวิรัติ" เป็นเวลา 3 วัน หรือทำบุญติดต่อกัน 3 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเบอร์โทรศัพท์เก่าของท่าน
4. เมื่อรับประทานอาหารเจหรือมังสวิรัติครบ 3 วัน หรือทำบุญติดต่อกัน 3 วันแล้ว ต้อง "กรวดน้ำ" โดยมีการตั้งจิตอธิษฐาน แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล แก่
เจ้ากรรมนายเวรของเบอร์...(หมายเลขเก่าของท่าน)
เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองท่านอยู่
ครูบาอาจารย์ที่ทำให้ท่านได้มีโอกาสเปลี่ยนเบอร์และมีชีวิตที่ดีขึ้น

เบอร์มงคลจะเกิดผลต่อตัวผู้ใช้อย่างมากมาย ขึ้นอยู่กับการสร้างบุญสร้างกุศลของผู้ใช้เบอร์นั้นด้วย เมื่อมีบุญกุศลก็จะส่งผลให้ เบอร์มงคลสำแดงอิทธิฤทธิ์ตามตามกรรมของแต่ละบุคคล